Public Transport‎ > ‎

KTMB Official Website


Mission And Vision

Be the preferred land transportation system by providing safe, efficient and reliable integrated rail services for people and goods

We Will : 

  • Be competitive and responsive to market needs
  • Achieve our goals through a highly trained and motivated workforce using modern technology and process innovation 
  • Provide reasonable profit and long term growth to shareholders

 ___________________________________________________________________________

Menjadi pilihan utama sistem pengangkutan darat dengan menyediakan perkhidmatan rel bersepadu yang selamat, cekap dan boleh dipercayai untuk penumpang dan barang. 

 Kami akan: 

  • berdaya saing dan bertindak balas kepada kehendak pasaran
  • mencapai matlamat kami melalui tenaga kerja yang terlatih dan berwawasan tinggi dengan menggunakan teknologi moden dan pembaharuan yang berterusan
  • memberi keuntungan yang berpatutan dan pertumbuhan jangka panjang kepada pemegang saham